Usnesení - 27.02.2013

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. února  2013

Usnesení č. 10/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

ÚZ

P

4111

27.300,-

dotace na volby

98008

V

6118

5139

582,-

kanc. Potřeby

98008

V

6118

5156

117,-

phm

98008

V

6118

5029

14.752,-

odměny

98008

V

6118

5161

134,-

poštovné

98008

V

6118

5169

9.867,-

služby

98008

V

6118

5175

1.848,-

občerstvení

98008

P

8115

1.000,-

vratka za volby 2012

V

6402

5366

1.000,-

V

6171

6121

- 400.000,-

vratka SČVK

V

8124

400.000,- 

Usnesení č. 11/2013

ZO Janov nad Nisou bere na  vědomí informace o „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V jIZERSKÝCH HORÁCH".

Usnesení č. 12/2013

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce dalším jednáním o případném vstupu do „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V JIZERSKÝCH HORÁCH" se zakládajícími členy.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h