Usnesení - 09.11.2022

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. listopadu 2022

Usnesení č. 105/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

a) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

b)pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na oficiálních www.janov-n-n.cz obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 106/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na prosinec 2022 a na 1. pololetí roku 2023 a to na 14. 12. 2022; 25. 1., 15. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6. 2023

Usnesení č. 107/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje 3-členný kontrolní výbor a volí členy: Jaroslava Beneše a Veroniku Zelenka.

Usnesení č. 108/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 7-členný finanční výbor a volí členy: Ing. Pavla Šarkovského, MUDr. Radka Fejgla, Ing. Radka Jelínka, Ing. Jana Čmejrka, Pavla Kittela, Ing. Petra Krátkého

Usnesení č. 109/2022

ZO Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Mgr. Daniela Davida.

Usnesení č. 110/2022

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek a sobotu (mimo státní svátky) v době od 10.00 do 14.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva
28.06.2023 od 17:00 h