Usnesení - 09.11.2022

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. listopadu 2022

Usnesení č. 105/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

a) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

b)pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na oficiálních www.janov-n-n.cz obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 106/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na prosinec 2022 a na 1. pololetí roku 2023 a to na 14. 12. 2022; 25. 1., 15. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6. 2023

Usnesení č. 107/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje 3-členný kontrolní výbor a volí členy: Jaroslava Beneše a Veroniku Zelenka.

Usnesení č. 108/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 7-členný finanční výbor a volí členy: Ing. Pavla Šarkovského, MUDr. Radka Fejgla, Ing. Radka Jelínka, Ing. Jana Čmejrka, Pavla Kittela, Ing. Petra Krátkého

Usnesení č. 109/2022

ZO Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Mgr. Daniela Davida.

Usnesení č. 110/2022

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek a sobotu (mimo státní svátky) v době od 10.00 do 14.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h